Viswater

Wateren in beheer loop en visrecht:

1. De visvijver gelegen aan de Leusinkweg te Losser.


Grotere kaart weergeven

2. De visvijver gelegen aan het Markedal te Losser.


Grotere kaart weergeven

3. De visvijver De Bewwerskaamp bij De Lutte.


Grotere kaart weergeven

4. De visvijver 't NIlantsven gelegen in De Saller te Losser.


Grotere kaart weergeven

Voor bovenstaande wateren gelden de volgende bepalingen:

- Het is verboden te vissen in de vijvers tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst.
- Het gebruik van een leefnet is ten strengste verboden m.u.v. wedstrijden die door het dagelijks bestuur van VVLO zijn gemachtigd.
- Er geldt een absoluut meeneemverbod voor alle vissoorten. Dit geldt ook voor snoek,snoekbaars en karper.
- Er mag alleen vanaf de oevers worden gevist, het vissen vanuit een boot of ander drijvend voorwerp is verboden.
- Het is ten strengste verboden: palen enz. In de oevers aan te brengen, er gaten of kuilen of dergelijke te graven, zitjes te maken of tenten aan het viswater op te slaan,
  voertuigen aan het water te parkeren, alsmede op andere plaatsen dan die, welke als parkeerplaats zijn aangegeven, hengel materiaal in de ruimste zin des woord,
  visstoeltjes enz. aan het water te laten rondslingeren.
- Men wordt geacht zonder vergunning te vissen, indien de papieren voor de beoefening van de hengelsport vereist, niet, onduidelijk, met potlood of onvoldoende zijn ingevuld.
-Men dient zich te onthouden van alle handelingen, welke zouden kunnen leiden tot het vernielen of beschadigen van de eigendommen aan of op de vijver en of
  het vernietigen of verstoren van de ter plaatse zich bevindende flora/fauna.
- Men is verplicht bij controle op eerste vordering hiertoe, de vergunning en/of andere visserij documenten ter inzage te verstrekken aan diegenen die met controle zijn
  belast. Deze controleurs kunnen zo nodig de vergunning(en) inhouden. De vergunning blijft eigendom van de V.V.L.O.
- Hengelwedstrijden mogen zonder schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van de V.V.L.O. niet worden gehouden.
- Het is verboden hengelmateriaal, papier, plastic(zakken) en ander afval in of bij het water achter te laten.
- Het wedstrijdparcours vrij te houden indien hier een wedstrijd plaats vind die door VVLO is gemachtigd via een verleende vergunning.
- Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.
- Vissen niet toegestaan met meer dan twee hengels.
- Vissen met drijvend aas (het zogenaamde vlokken) niet toegestaan.
- Vissen vanaf bruggen is niet toegestaan.
- Voor vijver 't Nilantsven op de Saller geldt tevens dat er met weerhaakloze haken moet worden gevist (dus ook geen platgeknepen weerhaak).